Marketing
poslovne minute
Informatika
software & hardware
Izdvojene reference:

Restaurant RIVA
Restaurant RIVA Datum Izrade :
Tehnologija izrade :
Link :
Lipanj, 2015
CSS, PHP, MYSQL
http://www.restaurant-riva.com/

Navarch
Navarch Datum Izrade :
Tehnologija izrade :
Link :
Ožujak, 2015
CSS, PHP, MYSQL
http://www.navarch.hr/

Društvo sportaša veterana i rekreativaca
Društvo sportaša veterana i rekreativaca Datum Izrade :
Tehnologija izrade :
Link :
Veljača, 2015
CSS, PHP, MYSQL
http://www.drustvosportasaveterana.hr

Zagrebački karate savez
Zagrebački karate savez Datum Izrade :
Tehnologija izrade :
Link :
Siječanj, 2015
CSS, PHP, MYSQL
http://www.karate-zg.hr/

Ranch Barba Tone
Ranch Barba Tone Datum Izrade :
Tehnologija izrade :
Link :
Kolovoz, 2014
CSS, PHP, MYSQL
http://www.istra-riding.com/

GMR usluge
GMR usluge Datum Izrade :
Tehnologija izrade :
Link :
Svibanj, 2014
CSS, PHP, MYSQL, Flash
http://www.knjigovodstveniservis.hr

Tempore-art
Tempore-art Datum Izrade :
Tehnologija izrade :
Link :
Travanj, 2014
CSS, PHP, MYSQL, Flash
http://www.tempore-art.com/

Klub Kalifornija
Klub Kalifornija Datum Izrade :
Tehnologija izrade :
Link :
Ožujak, 2014
CSS, PHP, MYSQL, Flash
http://www.klub-kalifornija.com

Ljubav na djelu
Ljubav na djelu Datum Izrade :
Tehnologija izrade :
Link :
Veljača, 2014
CSS, PHP, MYSQL, Flash
http://www.ljubavnadjelu.hr

Hidroizolacija-katran
Hidroizolacija-katran Datum Izrade :
Tehnologija izrade :
Link :
Siječanj, 2014
CSS, PHP, MYSQL, Flash
http://www.katran.hr

Kvaka
Kvaka Datum Izrade :
Tehnologija izrade :
Link :
Prosinac, 2013
CSS, PHP, MYSQL
http://www.kvaka-zg.hr

Apartman Riva Umag
Apartman Riva Umag Datum Izrade :
Tehnologija izrade :
Link :
Svibanj, 2013
CSS, PHP, MYSQL, Flash
http://www.apartman-riva-umag.com/

Europa 92 -enomiranih jeans brandova
Europa 92 -enomiranih jeans brandova Datum Izrade :
Tehnologija izrade :
Link :
Ožujak, 2013
CSS, PHP, MYSQL, Flash
http://www.europa92.hr/

Putopis - putnička agencija
Putopis - putnička agencija Datum Izrade :
Tehnologija izrade :
Link :
Kolovoz, 2012
CSS, PHP, MYSQL, Flash
http://www.putopis.hr/

Living - uređenje doma
Living - uređenje doma Datum Izrade :
Tehnologija izrade :
Link :
Rujan, 2011
CSS, PHP, MYSQL, Flash
http://www.living.hr

Nogometni klub Lokomotiva
Nogometni klub Lokomotiva Datum Izrade :
Tehnologija izrade :
Link :
Lipanj, 2011
CSS, PHP, MYSQL, Flash
http://www.nklokomotiva.hr

Dobra Vina
Dobra Vina Datum Izrade :
Tehnologija izrade :
Link :
Studeni, 2010
CSS, PHP, MYSQL, Flash
http://www.dobravina.hr


  Način izrade

 • konfiguriranje računala za pristup Internetu, korištenje e-maila, news-a, FTP i dr.
 • registracija Internet domena
 • smještaj Web stranica
 • otvaranje e-mail adresa, mail aliasa, mailing lista, autorespondera
 • dizajn Web stranica
 • izrada Web stranica (HTML, SHTML, PHP...)
 • izrada CGI shell, C, Perl, PHP i sličnih skripti i aplikacija
 • korištenje SQL baza podataka
 • stalni pristup na Internet preko iznajmljene linije
 • instaliranje Internet servera lokalni mail i Web server
 • konfiguriranje sigurnosti (firewall-a)
 • antivirusna zaštita


  CMS - Content management system

  CMS ili Content Menagement System je programsko rješenje tj. sustav  za upravljanje internet stranicama koji omogućava da sami unosite, mijenjate ili brišete sadržaj putem administracijskog sučelja. Sa CMS-om je jednostavno kreiranje i održavanje web stranica, jer omogućava korisniku brz unos novih i mijenjanje postojećeg sadržaja u realnom vremenu tako da su promjene odmah vidljive na Internet stranicama.© 2000 - 2010 Largitas d.o.o. - all rights reserved