marketing
INFORMATIKA
software & hardware
Programiranje:

1.  "Računi" (aplikacija za fakturiranje)

Program je namijenjen malim i srednjim tvrtkama, a zamišljen je kao malo interno knjigovodstvo te praćenje financijskih kretanja.Namijenjen za samostalno vođenje poslova ispostave ponuda i računa,te financijsko praćenje naplate istih.


Cilj aplikacije je da korisniku pruži brz uvid u stanja naplate računa i salda po kupcima.

Opis mogućnosti aplikacije:

 • unos liste artikala i liste kupaca
 • artikli i kupci se unose samo jedanput, a dalje u programu koriste se odabirom sa liste
 • export liste artikala, partnera u MS Excel radi eventualne daljnje obrade ili kreiranja cjenika
 • kreiranje cjenika
 • izrada ponuda
 • izrada računa: direktno ili automatski iz prethodne ponude, uz mogućnost dodatne obrade ili unosa
 • mogućnost davanja popusta u %
 • davanje popusta po stavkama ili za cjelokupni račun
 • financijsko zatvaranje računa prema pristiglim uplatama
 • kartica kupca - praćenje salda kupca, sa uvidom u ispostavljene i plaćene račune
 • ispis liste dugovanja odnosno neplaćenih računa po pojedinom kupcu
 • ispis računa sa obračunom poreza
 • unos ulaznih računa
 • izvještaji po kupcu, periodni izvještaji
 • knjiga URA i IRA

2.  "Putni nalozi"

Opis mogućnosti aplikacije:

 • kreiranje putnog naloga
 • putni obračun
 • obračun po dnevnicama
 • obračun troškova prijevoza
 • ostali troškovi po putnom nalogu

3.  "Obračun plaća"

Opis mogućnosti aplikacije:

 • obračun plaće iz ugovorenog bruta ili koeficijenta i bruto osnovice
 • ispis isplatnih lista
 • automatsko generiranje ID i RSm obrasca za REGOS
 • automatsko generiranje statističkog SPL obrasca
 • zbirni ispis virmana za plaćanje (zdravstvo,MIO,porez…)
Web Design
izrada i dizajn
Marketing
poslovne minute
INFORMATIKA:

Informatičke usluge :

Informatizacija poslovanja jedan je od presudnih faktora razvoja, tržišne konkurentnosti i uspješnosti svake tvrtke, bez obzira na vrstu posla kojom se bavi.

U mogućnosti smo Vam ponuditi potpunu uslugu informatizacije, od projektiranja mreže, izbora i instalacije strojne opreme (računala, pisača, skenera itd...), izrade aplikacija u okviru MS Office sustava, pa do savjetovanja i pomoći u izboru i implementaciji većih informacijskih sustava.


Multimedija

 • izrada i umnožavanje multimedijalnih CD-ova (DVD-ova), s mogućnošću snimanja i digitaliziranja audio/video zapisa
 • izrada i održavanje multimedijalnih prezentacija

Lokalne mreže računala

 • mrežni pristup Internetu preko jedne telefonske linije i jednog uređaja
 • projektiranje, dokumentiranje, instalacija, konfiguriranje, administriranje i održavanje lokalnih mreža
 • instalacija, konfiguriranje i administriranje mrežne opreme
 • Windows & Windows NT serveri lokalnih mreža
 • lokalni e-mail

Računala

 • konfiguriranje i dogradnja novih i postojećih računala
 • održavanje, servisiranje, čišćenje računala i računalne opreme
 • konfiguriranje, administriranje, podešavanje, testiranje računala i računalne opreme
 • instalacije i reinstalacije programa

Ostale informatičke usluge
 • arhiviranje korisničkih podataka na različite medije (streamer, CD, DVD, ZIP)
 • konfiguriranje faks-softwarea na računalu
 • čišćenje virusa s računala
 • konverzije različitih tipova podataka, datoteka, baza podataka
 • spašavanje podataka oštećenih datoteka i hard diskova
 • instalacija dodatnih priključaka za više pisača
 • instalacije višestrukih Windowsa na isto računalo i hard disk instalacije dodatnih operacijskih sustava (Windows NT) na jedno računalo
 • promjena veličina particija na lokalnim diskovima
 • ispisi (print) u boji do formata A3 i plastifikacija istih
 • izrada i plastifikacija ID kartica sa ili bez slike za djelatnike tvrtke, skupove i događanja


© 2000 - 2010 Largitas d.o.o. - all rights reserved